Thursday, October 01, 2015

NEW
Bagian tulisan pertama saya mengutip dari tulisan Meugat Seukandar.(1) Tulisan ini menjadi penting bahwa Abdurrauf Syiah (w. 1693) Kuala memberikan komentar (syarh) terhadap kitab At-Tuhfah al-Mursalah ila al-Nabi ShallaAllahu ‘Alayhi wa-Sallam (selanjutnya: al-Tuhfah al-Mursalah), yaitu kitab yang dikarang oleh Fadlullah al-Hindi al-Burhanpuri (w. 1619), pada tahun 1590 di India, berkaitan dengan doktrin martabat tujuh yang sempat sangat populer di kalangan masyarakat Muslim di Aceh dan di dunia Melayu-Nusantara.
Sedangkan bagian kedua saya banyak mengutip dari kajian Oman Fathurahman, bukunya berjudul Ithaf al-Dhaki. Diambil dari nama sebuah kitab Ithaf al-Dhaki bi Sharh At-Tuhfah al-Mursalah ila al-Nabi ShallaAllahu ‘Alayhi wa-Sallam (red: Ithaf ad-Dhaki) yang dikarang oleh Syekh Ibrahim ibn Hasan al-Kurani al-Syahrazuri al-Syahrani al-Kurdi al-Madani al-Syafi’i (1616-1690) (red: Syekh Ibrahim al-Kurani) merupakan komentar (syarh) terhadap kitab al-Tuhfah al-Mursalah sekaligus untuk menjawab pertanyaan dan surat-surat yang datang dari "Jama'ah al-Jawiyin" (masyarakat Muslim di Jawi) kepadanya.
Menurut saya keduanya memiliki hubungan erat secara historis, psikologis dan konteks keagamaan periode tersebut. Untuk mengawalinya saya mengutip dari tulisan Meugat Seukandar.
Naskah ini merupakan salinan Kitab Al-Mawahib Al-Mustarsilah 'ala At-Tuhfah Al-Mursalah, sebuah komentar yang ditulis Syaikh Aminuddin 'Abdurrauf Al-Fanshuri Al-Jawiy terhadap At-Tuhfah Al-Mursalah yang ditulis ulama India, Syamsuddin Muhammad bin Fadhlullah. Dalam karya ini, Syaikh 'Abdurrauf menyebutkan bahwa di zamannya At-Tuhfah Al-Mursalah telah sampai ke Pulau Aceh yang ramai. Hal ini sedikit banyak menggambarkan jaringan intelektualitas yang telah terbentuk di zaman itu, dan menandakan Aceh adalah pusat kebudayaan dan keilmuan yang besar di Nusantara.


(Di atas) Syarah Al-Mawahib al-Mustarsilah 'ala At-Tuhfah al-Mursalah.
Koleksi keluarga  Tgk. H. Muhammad Hasan Krueng Kalee
Fhoto: Meugat Seukandar (2005)

هذا شرح المواهب المسترسلة على التحفة المرسلة تأليف 
العالم العلامة الحبر البحر الفهامة فريد عصره ووحيد 
دهره العارف أمين الدين الشيخ عبد الرؤف
ابن الشيخ علي الفنصوري الجاوي الآشي
أسبل الله عليهما ستور الرحمة والرضوان
وأسدل علينا ببركاتهما سدول المغفرة 
والإحسان أمين
اللهم أمين

Terjemahan:
Inilah Syarah “Al-Mawahib Al-Mustarsilah ‘Ala At-Tuhfah Al-Mursalah” karangan yang ‘alim lagi terlebih ‘alim, penulis, lautan ilmu, yang terlebih paham, yang istimewa di zamannya lagi tunggal di masanya, yang terkenal terpercaya dalam agama Syaikh ‘Abdur Ra’uf bin Syaikh ‘Ali Al-Fanshuri Al-Jawi Al-Asyi, semoga Allah mengulurkan tirai-tirai rahmat dan keridhaan-Nya, dan menurunkan kepada kita dengan barakat keduanya pada kebaikan dan keampunan-Nya. Ya Allah perkenankanlah.


Teks Syarah Al-Mawahib al-Mustarsilah 'ala At-Tuhfah al-Mursalah.
Koleksi keluarga  Tgk. H. Muhammad Hasan Krueng Kalee
Fhoto: Meugat Seukandar (2005)

... ثم مما صنف في هذا العلم العظيم الحاوي 
لكل معنى حسيم رسالة أرسلت من الديار الهندية إلى الجزيرة المعمورة
الآشية منسوبة إلى الفاضل والامام الألمعي الكامل الفائز بقصب 
السبق في حلبة ميدان معرفة الحق العارف بالله شمس الدين الحاذق
محمد بن فضل الله متعنا الله بوجوده وأسبغ عليه وافر جوده بمحمد
وآله ومن نسج على منواله وهي من أنفع المختصرات وأسهل العبارات 
على أهل النهايات لا البدايات حوت من كل لفظ أنيقه ومن كل معنى
دقيقه عروس لم يفتض ختامها ولا لثم لثامهاا


Terjemahan: 
"Di antara karangan yang disusun dalam ilmu ini (ilmu Tauhid), yang mengandung segala makna yang putus, ialah sebuah risalah yang dikirimkan dari negeri-negeri India ke pulau Aceh yang ramai, yang disandarkan kepada seorang yang utama, imam yang cemerlang lagi sempurna, pemenang tongkat kepeloporan di pentas bidang ma’rifatul haq (pengetahuan tentang Allah Ta’ala) Al-‘Arif billah Syamsuddin yang cerdas Muhammad bin Fadhlullah, semoga Allah membahagiakan kita dengan keberadaannya serta menyelimutinya dengan kemurahan-Nya yang melimpah dengan [barakah] Muhammad dan Keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Risalah ini adalah di antara risalah-risalah yang amat bermanfaat, kalimat-kalimatnya sangat mudah bagi orang-orang yang hidup di masa-masa terakhir bukan di awal-awalnya, di dalamnya termuat yang indah dari setiap kata, yang halus dari setiap makna, umpama pengantin yang tidak melepaskan cincinnya, tidak menurunkan cadarnya.

Syarah Al-Mawahib al-Mustarsilah 'ala At-Tuhfah al-Mursalah.
Koleksi keluarga  Tgk. H. Muhammad Hasan Krueng Kalee
Fhoto: Meugat Seukandar (2005)

ثم لما كان أمرها 
كذلك وشأنها على ما هنالك التمس مني بعض الإخوان فيما تقدم
من ماضي الزمان ممن له الدراية والدراسة شأن ممن قرأها علي بعد
ذلك وأتقن ما قرأه ولكنه منه على حسب ما أمكنه أن أضع عليها شرحا 
يبين مرادها ويحل ما تعقد من ألفاظها فأجبته لذلك مع قصوري
عما هنالك لقلة بضاعتي وضعف صناعتي غير أني لما أخلصت
في التوكيل على الوكيل جاء بحمد الله خاليا عن التطويل والتعليل
حاويا لكل معنى جزيل ينفع به المبتدي ويرجع إليه المنتهي وسميته 
بالمواهب المسترسلة على التحفة المرسلة وأسأل الله الكريم 
رب العرش العظيم أن ينتفع به كل طالب ويبلغ به أقصى المقاصد 
والمأرب أنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير

Terjemahan: 
"Karena risalah tersebut demikian halnya dan begitulah kedudukannya, maka seorang sahabat (saudara)—di mana pada waktu yang lalu ia adalah salah seorang yang dalam pengetahuan dan kajian seperingkat dengan orang yang kemudian membacakan (mengajarkan) risalah itu kepada saya dan ia cermat dalam bacaannya tetapi itu sejauh yang ia mampu—meminta kepada saya untuk menyusun sebuah penjelasan (komentar) yang menerangkan maksud [isi] risalah tersebut serta menguraikan kata-katanya yang rumit, maka saya terima permintaan tersebut meskipun kemampuan saya terbatas untuk mengerjakannya sebab sedikitnya bekal ilmu yang saya miliki dan lemahnya keterampilan [menulis] saya, namun manakala saya menuluskan penyerahan diri kepada Yang Maha tempat memasrahkan diri maka karangan saya ini, dengan segala puji kepada Allah, terhindar dari panjang lebar [yang bertele-tele] dan yang mencacatkan, memuat makna-makna yang melimpah, bermanfaat bagi pemula dan menjadi rujukan bagi yang sudah tamat. Dan saya menamakannya dengan Al-Mawahib Al-Mustarsilah ‘ala At-Tuhfah Al-Mursalah. Saya memohon kepada Allah Yang Maha Mulia, Tuhan ‘Arasy yang agung, supaya karangan ini bermanfaat bagi setiap penuntut ilmu dan menjadi perantara untuk mencapai maksud dan tujuan yang jauh, sesungguhnya Dia untuk itu Maha Kuasa dan untuk mengabulkannya teramat pantas."

Gambar naskah-naskah di atas  adalah foto dari Meugat Seukandar yang difoto pada Desember 2005 saat kunjungannya ke Tgk. H. Mutiara Fahmi di Dayah Tgk. Haji Muhammad Hasan Krueng Kale, Gampoeng Sim. Naskah manuskrip ini adalah milik Tgk. Haji Muhammad Hasan Krueng Kale yang kemudian diwarisi putra beliau Tgk. Syaikh Marhaban--Rahimahuma Allah.

1) http://mapesa-aceh.blogspot.de/2015/09/jaringan-intelektual-aceh-abad-ke-17-m.html

Ithaf Ad-Dhaki dan al-Mawahib al-Mustarsilah untuk At-Tuhfah al-Mursalah (Bagian 1)

Read More

Wednesday, September 30, 2015

Pasca rehab rekon gempa tsunami, manuskrip koleksi  Museum Aceh mendapat “pelayanan” berupa digitalisasi yang dilakukan oleh Leipzig University Jerman bekerjasama dengan Pemerintah Aceh, dimulai tahun 2006. Kerjasama kedua belah pihak guna penyelamatan manuskrip-manuskrip yang ada di Aceh pasca gempa tsunami dalam bentuk softcopy atau perangkat lunak. Tentunya sangat berguna, apabila suatu saat nanti fisik naskah rusak, maka masih tersisa digital naskah dalam bentuk softcopy yang bisa diakses. Manfaat lainnya adalah kandungannya isi kitab (manuskrip) dapat dibaca di mana saja tanpa banyak bersentuhan dengan fisik naskah yang dapat mempengaruhi fisik naskah.
Pada awal tahun pelaksanaannya, sekitar 1600 naskah kuno koleksi Museum Aceh di ismpan di ruangan khusus. Namun, tidak semua didigitalkan oleh pihak Leipzig University. Ada beragam kemungkinan, kemungkinan salah satu di antaranya adalah masa program tersebut yang terbatas. Sehingga, setengah dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan, walaupun belum ada data akurat berapa jumlah manuskrip Aceh yang didigitalkan pada program tersebut. Ini sangat mengherankan disebabkan tidak ada keakuratan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dapat dimaklumi, sebelum mungkin lahirnya katalog yang lebih lengkap naskah yang  telah didigitalkan, direstorasi dan lainnya.
Berapapun jumlahnya menunjukkan sebagian besar naskah yang tersimpan di Museum Aceh belum terdigitalisasikan. Terutama, manuskrip-manuskrip yang langka dan tunggal (codex unicus) patut menjadi perhatian.
Awal tahun 2015, saya meluangkan waktu libur perkuliahan kampus untuk membaca naskah-naskah di Museum Aceh. Naskah koleksi Museum Aceh menjadi target saya mengingat manuskrip di sini masih kurang tersentuh oleh para pelajar, pembaca dan peneliti. Beberapa manuskrip memang menjadi perhatian saya, sebab selain isinya yang sangat penting, juga sangat langka.
Teks Naskah Uroe Asyura, akibat kadar zat asam tinta yang melebur
semakin besar setiap tahunnya dapat merusak (menghanguskan) kertas

Syukur Alhamdulillah, pada awal tahun saya memiliki sedikit simpanan lebih dari kantong pribadi saya, yang kemudian muncul untuk menyelamatkan naskah-naskah Aceh dalam bentuk digital, yang belum dilakukan oleh pihak-pihak lain sebelumnya. Dan, sebagai orang yang prefesional di bidang foto digital, serta telah banyak melakukan berbagai digitalisasi bersama saya selama ini, saya mengajak sdr. Irfan dan sdr. Karamullah (serta Tim Glamour) untuk menunaikan hajatan tersebut. Bagi saya, mereka sudah professional, berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, mereka bekerja tanpa patokan harga, setidaknya bagi pribadi saya.  Di sisi lain, sambutan baik pihak Museum Aceh menjadikan program ini sebagai langkah awal untuk dapat mendokumentasikan naskah-naskah penting.
Mengingat semangat yang muncul dan sambutan baik, maka kami melakukan digitalisasi naskah-naskah Museum Aceh. Tidak banyak naskah yang dilakukan dalam sehari kerja, mengingat dana dan waktu yang terbatas, dan dapat mendigitalisasikan beberapa  naskah,  antaranya:


1. Syarabul Asyiqin dan Asrarul ‘Arifin karya Hamzah Fansuri
2. Safinatul Hukkam fi Talkhisil Khassam karya Syekh Jalaluddin bin Syekh Kamaluddin At-Tarusani
3. Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mukminin fi Fazail Jihad fi Sabilillah karya Abdussamad al-Palembani.
4. Hikayat Uroe Asyura : Anonim
5. Hikayat Prang Sabi : Anonim


Naskah-naskah dianggap penting karena tidak banyak disalin dan semakin sulit ditemui. Setiap naskah akan dideskripsikan khusus pada bagiannya masing-masing.
Harapan ke depan, penyelamatan naskah-naskah dalam bentuk digital akan terus kami lakukan, semampunya dan sekuatnya, baik koleksi Museum Pemerintah, swasta ataupun koleksi pribadi masyarakat.

5 Manuskrip Penting Koleksi Museum Aceh Didigitalisasikan

Read More

Sunday, August 09, 2015

Tidak banyak yang tahu akan kitab Tuḥfat al-Aḥbāb  (baca: Tuhfatul Ahbab) merupakan karangan Abdurrahman al-Bawwani (atau al-Bawani). Mendengar kata "al-Bawan/al-Bawwan" memang sedikit langka, apalagi belum banyak orang menelitinya. Sejauh ini, saya berkesimpulan adalah merujuk pada nama tempat disebut Bawean atau Pulau Bawean.
Pulau Bawean terletak di Laut Jawa, sekitar 80 mil atau 120 kilometer sebelah utara Gresik. Secara administratif sejak tahun 1974, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur di mana tahun sebelumnya sejak pemerintahan kolonial pulau Bawean masuk dalam wilayah Kabupaten Surabaya. Belanda (VOC) masuk pertama kali ke Pulau ini pada tahun 1743.
Tokoh pengarang kitab ini bernama Syeikh Abdurrahman, ia merupakan tokoh besar dan ulama penting di daerahnya, sebab karya ini menunjukkan bahwa ia karang kitab tersebut atas permintaan rekan-rekannya tentang i'tikad Ahlussunnah dan tentang tasawuf (sufi).
"Adapun kemudian dari itu maka berkata faqir yang dhaif Abdurrahman nama, Bawani nama negeri, mazhabnya Asy'ari nama i'tikadnya, Syattari nama tarekatnya, sanya telah meminta kepadaku setengah daripada sahabatku akan bahwasanya yakni Ahlussunnah wal-Jama'ah, kuperbuat suatu risalah yang simpan dengan bahasa Jawi pada menyatakan asal i'tikad yang sempurna dan pada menyatakan martabat wujud Allah". 
Penelitian tentang ajaran Syattariyah yang pernah dilakukan oleh banyak penulis/peneliti, Oman Fathurahman atau Fakhriati misalnya, belum menyebut afiliasi Abdurrahmah al-Bawani ini, pun demikian beberapa penulis lainnya yang tidak berbasis pada kajian filologi. Buku Azra tentang Jaringan Ulama Nusantara, yang cukup komplek dalam analisis dan penampilan data bersumber pada beberapa manuskrip pada abad ke-17 dan 18 masehi,  juga belum menyentuh ini tokoh.
Jaringan ajaran Syattariyah Abdurrauf terkenal di seluruh Nusantara dan Melayu (Malaysia dan Fathani). Banyak ulama-ulama di luar Aceh belajar kepadanya. Periode tersebut (1661-1693 M) menjadi sentral keagamaan dan pengembangan tasawuf di Aceh, khususnya di zawiyah Menara Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri.
Banyak murid-murid Abdurrauf al-Fansuri yang mengembangkan ajarannya pasca wafatnya Abdurrauf. Di Jawa misalnya, murid yang terkenal Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan. Terdapat juga Syeikh Burhanuddin Ulakan di Minangkabau, Syeikh Abdul Malik di Terengganu (Tok Pulau Manis) yang terkenal di semenanjung Melayu dengan puluhan karyanya, Syekh Yusuf al-Makassari, ulama terkenal di Sulawesi dan Afrika Selatan, dan ulama lainnya
Ini menjadi sumber terbaru bagi kajian ulama Nusantara, bahwa sudah adanya afiliasi dan jaringan guru-murid antara Aceh dengan kepulauan-kepualau di luar Sumatra, Jawa dan atau pulau-pulau besar lainnya.
Sejauh ini, belum didapatkan informasi Abdurrahman mendalam tentang tempatia meninggal, dan tentu lebih penitng lagi adalah jaringannya di kemudian hari, murid-muridnya serta perkembangan ajarannya. Sebab, kitab Tuhfatul Ahbab karya Abdurrahma al-Bawani hanya satu varian yang ditemui. Di dalamnya menujukkan informasi ringkas gurunya:

Tuhfatul Ahbab: Afiliasi Terbaru dari Aceh ke Bawean

Read More

Friday, August 07, 2015

Alat penyimpan pena dan tinta,
Koleksi Museum Aceh
Pada saat Birmingham University menemukan bagian parkamennya dari al-Quran tertua yang diperkirakan berasal pada era Rasulullah. Disebutkan bahwa naskah berbahan kulit kambing tersebut berasal antara 568 hingga 645 M, tak lama setelah Nabi Muhammad wafat (632 M). Kesimpulan tersebut diperoleh atas uji radiokarbon pada dua lembar perkamen naskah M 1572a berisi penggalan teks Alquran koleksi Perpustakaan the University of Birmingham oleh Alba Fedeli untuk disertasinya telah membanggakan banyak pihak, termasuk universitasnya, yang kini naik peringkat di dunia.
Antara keterkejutan dan atau euforia tersebut, tidak semuanya serta merta menerima, dan tentu penuh tanda tanya. Misalnya saja, kenapa saat ini diumumkan?, kemudian darimana asal manuskrip ini diperoleh? Dimana disimpan sebelumnya? Bagaimana proses penilaian media naskah (parkemen) tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang sangat mengejutkan.? Akan tetapi, tidak jauh berbeda dengan penemuan lainnya, seperti penemuan kitab Injil di Turki, dan lain sebagainya.
Sebenarnya banyak tulisan yang kemudian "sedikit" menyangkal pemberitaan di atas, beberapa media mungkin sedikit memojokkan, akan tetapi, dalam dunia keilmuan dan intelektual, ini harus diapresiasi, sebagai sebuah perhatian dan perkembangan dunia intelektual, terutama dunia pernaskahan.
Ada dua hal penting, di antara yang lainnya, bahwa menilai naskah tidak hanya satu sisi penilaian, misalnya hanya melihat media (bahan) naskah, kertas Eropa, loka, papirus, atau bahan lainnya yang digunakan sebagai alat untuk menulis.
Perhatian lainnya yang harus dilihat adalah tinta tulisan yang digunakan untuk menulis. Tentu akan sangat berbeda tinta pada setiap zamannya. Dalam hal ini, ada benarnya Helit Eren dari Penelitian Sejarah Islam, Seni, dan Budaya di Turki untuk memeriksa kembali tinta yang digunakan. Dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut terkadang mencapai setengah abad ataupun lebih.
Kasus ini sama dengan beberapa naskah yang saya temukan di Luar Negeri, Beberapa koleksi di Malaysia dan Aceh misalnya, naskah yang tersimpan di beberapa museum (kolektor) perlu diteliti keakuratan melalui media alat tulis (tinta), walaupun terkadang naskah atau kertas yang digunakan memiliki watermark, namun penulisan naskah dan tentunya tinta yang digunakan pada era selanjutnya, termasuk pena (alat tulis) yang digunakan antara masa lalu dengan sekarang.
Dalam dunia pernaskahan Jawi (dan termasuk Aceh), paleografi teks juga merupakan salah satu media untuk mengukur umur penulisan naskah, sebab tradisi di Nusantara, naskah-naskah dapat mengalami perubahan -baik penambahan ataupun pengurangan- di tangan penyalin naskah. Dalam teks Arab, perkembangan kaligrafi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan era penulisan teks.

Antara Tinta dan Kertas: Bersatu dan Berbeda

Read More

Thursday, July 23, 2015

Radiocarbon analysis has dated the parchment on which the text is written to the period between 568Ce and 645CE
A Qur’an manuscript held by the University of Birmingham has been placed among the oldest in the world thanks to modern scientific methods.

The Qur’an manuscript will be on public display at The Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham, from Friday 2 October until Sunday 25 October.

Radiocarbon analysis has dated the parchment on which the text is written to the period between AD 568 and 645 with 95.4% accuracy. The test was carried out in a laboratory at the University of Oxford. The result places the leaves close to the time of the Prophet Muhammad, who is generally thought to have lived between AD 570 and 632.

Quran 7th century 1 Cadbury Research LibraryResearchers conclude that the Qur’an manuscript is among the earliest written textual evidence of the Islamic holy book known to survive. This gives the Qur’an manuscript in Birmingham global significance to Muslim heritage and the study of Islam.

Susan Worrall, Director of Special Collections (Cadbury Research Library), at the University of Birmingham, said: ‘The radiocarbon dating has delivered an exciting result, which contributes significantly to our understanding of the earliest written copies of the Qur’an. We are thrilled that such an important historical document is here in Birmingham, the most culturally diverse city in the UK.’

The Qur’an manuscript is part of the University’s Mingana Collection of Middle Eastern manuscripts, held in the Cadbury Research Library. Funded by Quaker philanthropist Edward Cadbury, the collection was acquired to raise the status of Birmingham as an intellectual centre for religious studies and attract prominent theological scholars.

Consisting of two parchment leaves, the Qur’an manuscript contains parts of Suras (chapters) 18 to 20, written with ink in an early form of Arabic script known as Hijazi. For many years, the manuscript had been misbound with leaves of a similar Qur’an manuscript, which is datable to the late seventh century.

Susan Worrall said: ‘By separating the two leaves and analysing the parchment, we have brought to light an amazing find within the Mingana Collection.’

Birmingham Qur'an manuscript dated among the oldest in the world

Read More

Sunday, July 12, 2015

Teks "Lailatul Qadar" 
SEPULUH terakhir bulan Ramadhan menjadi puncak seorang hamba mengabdi kepada sang Khaliq, sebab pada momen ini merupakan hari-hari perpisahan dengan bulan berkah dan terdapat malam paling mulia disebut Lailatul Qadar.
Tidak ada kepastian malam itu datang, dan tidak ada yang dijamin orang-orang akan mendapatkan, kecuali mereka bersungguh-sungguh ingin menggapainya, dan tentunya tidak ada tanda (bekas) bagi mereka yang mendapat nikmat di malam turunnya para Malaikat ke bumi.
Dalam beberapa catatan, terdapat yang “unik” bahwa ada kiat-kiat untuk mengenal malam tersebut. Saya pun penasaran, dalam sebuah naskah yang cukup singkat dan padat, hanya satu halaman tertulis tentang mengenal Lailatul Qadar dimulai dengan
“Bismillahi. Bab ini alamat pada mengenal malam lailatul qadar, telah menyebut barang yang diberi rahmat kiranya Allah Ta’ala akan dia apabila adalah awal bulan Ramadhan itu pada hari Jumat adalah malam lailatul qadar dua puluh Sembilan”.
Demikian dilanjutkan lagi
Dan apabila awalnya pada hari sabtu adalah malam lailatul qadar pada malam dua puluh satu. Dan apabila awalnya pada hari Ahad adalah malam lailatul qadar pada malam dua puluh tujuh...” dan seterusnya menurut hari permulaan puasa.
Tentunya, sang penulis kitab menutup dengan “Bermula qaul [perkataan] Nabi ini terlebih asahh (terlebih benar] daripada segala qaul yang lainnya ini. Wallahu a’lam bis-shawab”.
Manuskrip ini tidak ditemui penanggalannya, namun dilihat dari ciri-ciri kertas ditulis pertengahan abad ke-18 Masehi.

Malam Lailatul Qadar Dalam Naskah Kuno Aceh

Read More

Friday, July 10, 2015

Setiap orang Aceh pasti tahu jenderal Belanda yang tewas ditembak di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh saat memimpin perang ke Aceh 1873.
Hampir semua buku merekamnya dan juga terdapat monumen mencatatnya yang terletak di sebelah Masjid Raya di bawah pohon Geulumpang besar. Orang mengenalnya “pohon kohler”.
Namun, jika sebaliknya ditanyai, siapa imam Masjid Raya Baiturrahman yang syahid saat agresi Belanda ke Aceh? Tentu banyak orang tidak tahu jawabannya, dan banyak buku tidak merekamnya.
Cukup sulit mencari sumber informasi tentang “pahlawan syahid Aceh” saat perang itu terjadi. Padahal semua orang tahu awal kisah bencana perang Aceh dengan Belanda pada tahun 1873.
Mushaf Alquran milik Masjid Raya Baiturrahman adalah bagian dari barang-barang pusaka dalam Masjid yang diambil dan terbang ke Belanda pasca meletusnya perang tersebut. (baca : Museum Mushaf Alquran Aceh)
Syukurnya, saya dapat mengakses Alquran resmi yang digunakan Imam Mesjid Raya yang didigital oleh Erlangen dari Jerman atas izin Leiden University sebagai pihak pengoleksi.

Mushaf Al-Qur'an Milik Mesjid Raya Baiturrahman Aceh Ada di Leiden Belanda

Read More

Thursday, July 02, 2015

Halaman awal Mushaf al-Qur'an dengan hiasan iluminasi khas Aceh
Koleksi Tarmizi A Hamid, Banda Aceh
Dalam lintas sejarah mushaf Al-Qur’an, Aceh telah menuai ekor tersendiri. Bahkan dalam bidang mushaf al-Qur’an ini, Aceh telah mewakili seluruh bidang, mulai dari kandungan al-Qur’an kalam Ilahi tersebut, hingga pada sisi-sisi kesenian lainnya.
Namun sayang, khazanah tersebut hampir –bahkan sudah- terlupakan oleh generasinya, salah satunya masyarakat tidak pernah tahu ciri-ciri mushaf Aceh.
Padahal Al-Quran merupakan pondasi negeri bersyariat dan masyarakat Aceh. Tulisan singkat ini akan mengungkap rekor Mushaf Aceh, dan semoga menambah pengetahuan akan Mushaf Aceh serta melahirkan sebuah rekomendasi bersama untuk dapat diaplikasikan.
Selama ini, kita merujuk kepada mushaf Ustmani, atau setidaknya pada standar Mushaf Al-Quran yang disusun oleh Kementerian Agama RI yang juga mengikuti rasm Ustmani.
Di Aceh, saya meyakini sudah ada mushaf Al-Quran yang ditulis oleh orang Aceh dengan karakter ke-Aceh-an, dimulai sejak Kesultanan Samudera Pasee (Pasai), berlanjut hingga Kesultanan Aceh dan berakhir pada periode kemerdekaan.
Karakter yang dimaksud adalah tanda baca, sistem penulisan, iluminasi dan ilustrasi yang mengacu kepada konteks Aceh, sesuai dengan pengetahuan Aceh tanpa menanggalkan aturan Mushaf Ustmani. Inilah rekor yang pertama bahwa Aceh yang dinobatkan masuknya Islam pertama, tentu memiliki al-Quran yang pertama ditulis di Nusantara.
Sampai detik ini, keberadaan Mushaf Aceh yang tertulis tangan diketahui kurang lebih 400 (empat ratus) buah dengan ciri dan corak yang berbeda, baik dalam bentuk utuh atau tidak. Semuanya tulisan tangan, dengan ukuran rata-rata besar dan tebal mayoritas menggunakan media kertas Eropa.
Penulis telah menginventarisir ratusan mushaf manuskrip yang memiliki pola dan hiasan yang berbeda-beda di Aceh, seperti koleksi Museum Aceh, Ali Hasjmy, Tarmizi A Hamid, atau di luar Aceh, PNRI Jakarta, Malaysia, Belanda, Brunai, Inggris dan Denmark.
Inilah rekor Mushaf Aceh paling banyak varian di Nusantara dengan ragam dan ciri yang berbeda-beda jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Islam lainnya di Asia Tenggara.
Rekor Mushaf Aceh lainnya adalah Tafsir Mushaf al-Qur’an pertama berbahasa Melayu (Indonesia) karya Syekh Abdurrauf al-Fansuri berjudul Tarjuman al-Mustafid.

Museum Mushaf Al-Qur'an Aceh

Read More

Friday, June 26, 2015

Teks "Mawa'id al-Badi' (al-Badi'ah)" karya Syekh
Abdurrauf  al-Fansuri
ABDURRAUF BIN ALI AL JAWI AL FANSURI adalah salah seorang ulama besar di Aceh dan pengembang utama tarekat Syattariyah di Aceh dan Asia Tenggara.
Nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Tsumal Fansuri As-Singkili. Selain penasihat empat Sultanah di Kerajaan Aceh, ia juga termasuk ulama yang paling aktif menulis kitab sepanjang abad di berbagai bidang ilmu berjumlah kurang lebih 38 judul kitab.
Ia menulis mulai bidang ubudiyah, muamalah, tauhid, tasawuf, tafsir Quran, etika dan lainnya di bidang sosial dan kearifan masyarakat Aceh khususnya, dan masyarakat Melayu umumnya.
Salah satu kitabnya berjudul Mawa’id al-Badi’ (al-Badi’ah) diartikan Pengajaran yang indah-indah (berguna) yang berisikan 50 wasiat pengajaran (poin) Syekh Abdurrauf kepada manusia.
 “Dan kunamai akan dia Mawa’id al-Badi’ artinya segala pengajaran yang indah-indah. Hai segala anak Adam laki-laki dan peremppuan, percayakan oleh kamu akan segala pengajaran ini, jangan engkau syak (ragu) akan dia, karena segala pengajaran ini setengahnya (sebagiannya) aku ambil dari perkataan Allah, dan dari Rasulullah, para Sahabat, Aulia Allah, hukama, dan ulama..”.
Pesan tersebut dimulai dengan sebuah anjuran supaya dikaji ulang pada setiap hari atau seminggu sekali atau sekurang-kurangnya sebulan sekali. Faidah membaca kitab ini menurut ulama pengarang kitab tafsir  berbahasa Melayu (Indonesia) pertama kali supaya hati manusia menjadi lembut.
Bahkan, barangsiapa yang telah membacanya dan tidak mengamalkan isinya akan termasuk orang yang merugi. Maka, maklum saja jika kitab ini diperoleh banyak sekali variannya.
Kitab ini disalin oleh banyak orang dalam beberapa tahun berikutnya hingga masa kemerdekaan.
Apabila dipersentasekan isi kitab ini, wasiat pengajaran Abdurrauf banyak membahas tentang etika dan karakter seorang muslim. Anjuran-anjuran di dalamnya mengutamakan sikap bersosial terhadap orang lain, sepuluh peringatan pertama seluruhnya menyebutkan tentang sikap manusia.
Pertama yang diungkapkan oleh Abdurrauf adalah kematian (maut) dan proses di hari kiamat. Epistemologi tersebut merupakan langkah utama bagi manusia yang dianggap baligh dan berakal sebagai tujuan akhir hidup ini.
Kemudian, pada peringatan kedua ia menegaskan tentang tauhid.

Ini Wasiat Abdurrauf Syiah Kuala Untuk Kita

Read More

Friday, June 19, 2015

Naskah Khalut (Khalwat) koleksi Tgk Mukhlis
di Caleu - Pidie
Dalam menyambut Ramadhan sebagai bulan penuh berkah, masyarakat Aceh memenuhinya dengan beragam aktivitas positif. Mulai dari kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang berbentuk formal atau non-formal hingga kepada cara-cara eklusif dan khusus dalam beribadah di bulan penuh berkah.
Meugang misalnya, yang menjadi tradisi dalam menyambut bulan penuh ampunan itu telah diterapkan sejak kesultanan Aceh.
Dalam naskah Adat Aceh disebutkan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1015 H (1607) menyediakan daging meugang pada malam terakhir bulan Sya’ban kepada masyarakat sekitar istana Aceh, acara besar-besar itu juga melibatkan para uleebalang dan para orang kaya untuk sama-sama merayakannya.
Aktivitas khusus lainnya adalah bersuluk atau khalwat (khulwah) atau dalam bahasa Aceh dikenal khalut. Kegiatan biasanya diilakukan di zawiyah-zawiyah (dayah) yang terdapat mursyid atau syekh (guru) yang dinilai memiliki ilmu di bidang tersebut.
Pada dasarnya, tidak ada seleksi bagi murid-murid yang ingin mengikuti kegiatan suluk ataupun khalut, pesertanya bisa jadi dari murid-murid di zawiyah tersebut, ataupun masyarakat luar yang ingin bersuluk dan memperbanyak ibadah.
Kata khalut berasal dari bahasa Arab yaitu khalwat yang dikonotasikan menyendiri, atau dalam konteks ritual keagamaan dikategorikan bersemedi.

"Khalwat" di Bulan Ramadhan

Read More

Bab Faidah Fadilah Puasa Ramadhan, Sembahyang Lima waktu
dan Sembahyang Jumat
SETIAP menjelang Ramadhan, masyarakat Aceh akan menyambut bulan penuh berkah dengan cara khas, yakni tradisi mameugang atau meugang.
Tradisi ini dipercaya telah melekat sejak era Kesultanan Aceh, sebuah tradisi yang dijalankan oleh Sultan dan Sultanah di wilayahnya menjelang Ramadhan sebagai rasa syukur dan senang menyambut Ramadhan.
Cerita sejarah inilah yang diinvetarisir melalui teks-teks tertulis (manuskrip) masa lampau, guna melacak khazanah Aceh masa lampau dan direviitalisasi kembali menjadi sebuah paduan, dan tidak menjadi mitos belaka.
Tidak mudah untuk menemukan tradisi-tradisi tahunan yang berlaku di Aceh seperti meugang, meulaot, tradisi blang, hari Asyura, ataupun acara lainnya dalam catatan-catatan lokal. Hal ini banyak menyulitkan peneliti asing untuk melihat Aceh seacra komrehensif masa lampau.
Tradisi meugang di era kesultanan Aceh tercatat dalam naskah Adat Aceh yang dikoleksi di Verhandelingen di London di India Office Library, dan dua salinan lainnya ada di Perpustakaan Leiden. Kemudian Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, (KITLV) Jilid XXIV, Den Haag-Belanda mengoleksinya.
Pada tahun 1850, Braddell menerjemahkan beberapa bagian teks. Dan G.W.J Drewes dan P. Voorhoeve pada tahun 1958 menerbitkan sebuah faximile yang direproduksi dalam bentuk foto memungkinkakn teks berhuruf Arab-Jawi itu bisa langsung dibaca. Pada tahun 1976 ditranskripsi kembali oleh Teungku Anzib Lamnyong.
Pada tahun 1985, melalui Departemen P dan K, Ramli Harun dan Tjut Rahma MA Gani mengalihaksara kembali teks “Adat Aceh” yang sama.
Di sinilah diketahui bahwa teks “Adat Aceh” tertanggal 3 Desember 1815 berasal dari W.E Philips yang menemukannya di Pulau Pinang (Penang) ketika ia menjadi gubernur di koloni Inggris sampai tahun 1824.
Oleh karena itu, sepertinya agak sulit menemukan varian lain di Aceh saat ini, walaupun di sisi lain kita masih bersyukur, khazanah indatu Aceh masih terselematkan dan tersimpan di banyak negara di luar negeri.
Teks bagian meugang diawali pada saat para petinggi Kesultanan Aceh bermufakat tentang awal puasa dan meugang.

Tradisi Meugang di Kesultanan Aceh

Read More

Copyright © 2015 Herman Khan | Portal Manuskrip Aceh Dan Jawi | Distributed By Blogger Template | Designed By Blogger Templates
Scroll To Top